Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 12.06.2023

Utworzono: 22 maj 2023 Odsłony: 289

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

serdecznie zaprasza na
Walne Zebranie Członków

sprawozdawczo – wyborcze

dnia 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek)

o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej
ul. Szkolna 2 w Suchym Borze.

 

Regulamin obrad:

Godz. 18.45 – przyjęcie deklaracji nowych członków Stowarzyszenia

Godz. 19.00 – pierwszy termin Walnego Zebrania

Godz. 19.15 – drugi termin Walnego Zebrania

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  2. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022.
  3. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
  4. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
  5. Powołanie Komisji Wyborczej.
  6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu na aktualnie trwającą kadencję do 2026 roku.
  7. Ogłoszenie wyników wyborów.
  8. Prezentacja aktywności i inicjatyw zaplanowanych na rok 2023.
  9. Wnioski ogólne, otwarta dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.

 

Szczególnie zapraszamy nowych mieszkańców, którzy chcą się włączyć aktywnie na rzecz rozwoju i integracji naszej wsi.

Razem możemy zdziałać więcej i lepiej!

Wszystkie nasze aktywności mają formę wolontariatu, Stowarzyszenie działa dzięki składkom członkowskim, dotacjom ze środków publicznych oraz wsparciu lokalnych sponsorów.

Równocześnie przypominamy o konieczności wpłaty składek członkowskich: 60 zł rocznie. Składkę można wpłacić przelewem na rachunek Stowarzyszenia
19 1090 2138 0000 0001 3056 7660, lub gotówką na miejscu w trakcie Walnego Zebrania.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

Zarząd Stowarzyszenia