Mapa pomiaru smogu dla miejscowości Suchy Bór

Utworzono: 01 marzec 2019 Odsłony: 2682

 

Pomiary wykonano z wykorzystaniem miernika własnej konstrukcji, wyposażonego w czujnik pyłu SDS011 firmy Nova Fitness Co., Ltd., czujnik ciśnienia, wilgotności i temperatury Bosch BME280, moduł GPS NEO-6M firmy Waveshare oraz minikomputer Raspberry Pi 3 model B. Wlot powietrza i komora z czujnikiem pyłu była kondycjonowana termicznie w celu wyeliminowania wpływu pary wodnej na wynik pomiaru. W celu zbliżenia mierzonych wartości do wyników pomiarów stacji GIOŚ, przed badaniami właściwymi, przeprowadzono szereg pomiarów porównawczych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Otwock-Brzozowa (PL0539A), w Otwocku. Pomiary w Suchym Borze wykonano w dniu 23.02.2019, w godzinach wieczornych (17:39-19:38 (UTC+1)). Pomiar wykonany był mobilnie - miernik zamontowany był na samochodzie osobowym poruszający się po drogach publicznych ze średnią prędkością 10 km/h. W miejscach o dużym gradiencie stężeń pomiar był wykonywany stacjonarnie. Zarejestrowano 200 punktów pomiarowych. Na podstawie zebranych danych wykonana została interpolacja przestrzenna rozkładu zanieczyszczeń PM2,5. Na potrzeby wizualizacji zastosowano skalę dwukolorową .Stężenia 0-36 ug/m3 oznaczono kolorem niebieskim, stężenia >36 ug/m3 i wyższe oznaczono kolorem czerwonym. Bazując na Polskim Indeksie Jakości Powietrza stężenie godzinowe PM2,5 powyżej 36 ug/m3 mogą stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych.

Mapa powstała ze środków własnych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór.
Wykonawca: Paweł Szpygiel, Inicjatywa "Mierzymy Smog"