Historia stowarzyszenie

Utworzono: 04 maj 2017 Odsłony: 2702

Historia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zostało powołane jesienią 2001 roku.
W kwietniu 2002 roku uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń w Sadzie Rejonowym w Opolu .
Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia została Pani Wanda Galikowska-Kopacka.
W skład Zarządu weszli: Lech Kowalski oraz Ryszard Szulc. W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie brało czynny udział w uzgodnieniach budowy kanalizacji w Suchym Borze. Starania zostały ukoronowane wybudowaniem, przy wydatnej pomocy Unii Europejskiej oraz władz Gminy, kanalizacji sanitarnej w naszej wiosce. Stowarzyszenie brało czynny udział również w organizacji FESTYNU RODZINNEGO w ramach „Otwartych drzwi” Opolskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „ORDIM” w Suchym Borze, na ten cel uzyskano dotację z Fundacji Batory. Z inicjatywy ówczesnych władz Stowarzyszenia została stworzona przez firmę DATAMAX na terenie naszej wioski sieć bezprzewodowego dostępu do internetu. W roku 2007 dotychczasowy Zarząd podał się do dymisji. W skład nowego Zarządu weszli: Wacław Puciłowski – Prezes, Dorota Szczęsny oraz Hanna Puślecka jako członkowie Zarządu. W latach 2007-20015 działalność władz Stowarzyszenia była ograniczona i mało aktywna, i dopiero wiosną 2015 roku znalazła się grupa mieszkańców, która doprowadziła do wznowienia statutowej działalności Stowarzyszenia. W wyniku tych działań powołano w maju 2015 roku nowe władze Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa jako apolityczne, dobrowolne zrzeszenie o celach niezarobkowych. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja miejscowości Suchy Bór w jak najszerzej rozumianym zakresie społeczno-gospodarczym. Naszą aktywność opieramy na Statucie Stowarzyszenia, w którego paragrafach zawarliśmy szczegółowe zasady cele i kierunki działania Działalność Stowarzyszenia jest oparta na społecznej pracy zwyczajnych lub wspierających. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona we wsi Suchy Bór, która ukończyła 16 lat, która zadeklaruje się i zaangażuje w aktywne działanie -- w miarę swoich możliwości -- w celu realizacji postawionych zadań. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Mając na uwadze zadania, jakie postawiło przed sobą nasze Stowarzyszenie, apelujemy do wszystkich zainteresowanych promocją i rozwojem wsi Suchy Bór o zaangażowanie się w ich realizację poprzez przystąpienie bądź finansowe wsparcie.